Konferencijom „Proaktivna transparentnost i javna uprava u BiH – jučer, danas, sutra“, koja je održana danas u Sarajevu obilježen je Međunarodni dan prava na pristup informacijama (28. septembar), a jedan od ključnih ciljeva konferencije bio je ukazati na važnost proaktivne transparentnosti u kreiranju politika i funkcioniranju institucija u BiH kao i pružanju informacija građanima bez posrednika.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH podsjetio je da je pravo na pristup informacijama osnovno ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim dokumentima te pozvao vlasti u BiH, odnosno rukovodioce organa uprave da omoguće građanima informacije koje će im pomoći da saznaju kako radi uprava i kako se donose odluke. „O dobroj upravi moći ćemo govoriti samo onda kada je ona transparentna, odgovorna, racionalna, efikasna i otvorena za učešće građana“, kazao je Ćuzulan.

Mathias Mühle, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija iz njemačkog GIZ-a istaknuo je da je inicijativa za proaktivnu transparentnost, pokrenuta u okviru ovog programa tehničke saradnje 2015. godine, pokazala da vlast i civilno društvo mogu sarađivati po principima Partnerstva za otvorenu vlast, tj. da mogu sukreirati javne politike i doprinijeti inovacijama u praksi javne uprave. Dodao je da će GIZ u ime vlada SR Njemačke i Velike Britanije i u narednom periodu podržavati unapređenje proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH.
„Pristup javnosti informacijama i povećanje transparentnosti temeljni su principi otvorene vlasti, čija provedba jača povjerenje u njezin rad, a Direkcija je u obvezi biti primjer dobre prakse u javnoj upravi, kakvoj težimo na našem evropskom putu“, istaknula je Maja Rimac – Bjelobrk, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije.

Na konferenciji je razgovarano o trenutnom stanju i rezultatima prvog istraživanja o ispunjavanju standarda proaktivne transparentnosti u institucijama BiH koje je provedeno polovinom 2019. godine kao i utjecaju inicijativa za proaktivnu transparentnost na
unaprjeđenje rada javne uprave, a učesnici su imali priliku čuti iskustva i naučene lekcije država iz regije tj. Crne Gore i Hrvatske.

Konferencija koju su organizirale institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji u BiH implementira GIZ, je završena usvajanjem zaključaka koji, između ostaloga, pozivaju na doprinos većem stepenu ispunjenja standarda proaktivne transparentnosti, te njihovim uključivanjem u zakonodavstvu o slobodnom pristupu infromacijama u BiH.

O proaktivnoj transparentnosti u BiH

Vijeće ministra BiH je 03.12.2018. godine usvojilo Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti, a koje su 2015. godine razvili članovi i članice međuinstitucionalne Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija – Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku BiH i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, uz doprinos partnerskih institucija te predstavnika civilnog društva i medija. Mjere koje se odnose na principe proaktivne transparentnosti dio su i novog Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018. – 2020. godine. Prema on line istraživanju koje je Ured koordinatora za reformu javne uprave proveo sredinom 2019. godine prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi oko 63,46 %. Istraživanjem su bile obuhvaćene 74 institucije BiH, a odgovore je dostavilo njih 44.