ajn

 

Na poziv Ureda koordinatora za reformu javne uprave koji u saradnji sa Njemačkom međunarodnom organizacijom za tehničku pomoć (GIZ), radi na uvođenju upravljanja kavalitetom u institucijama BiH, Agencija za javne nabavke BiH je iskazala interes za učešće u ispitivanju zadovoljstva korisnika. S tim u vezi Agencija za javne nabavke BiH je napravila anketu kojom želi ispitati zadovoljstvo korisnika svojih usluga i napraviti analizu njihovih potreba.

U anketi će se fokusirati na pronalazak odgovora na sljedeća pitanja:

 

  1. Da li su korisnici naših usluga koje se odnose na pružanje savjetodavne i tehničke pomoći, korištenje informacijskog sistema e-Nabavke i prisustva Agencije na društvenim mrežama  zadovoljni?
  2. Ako nisu, zašto?

 

U Agenciji za javne nabavke BiH cijene da poznavanjem korisnikovih očekivanja i njegovog zadovoljstva uslugama koje pružaju je infromacija koja će im pružiti značajne mogućnosti u donošenju poslovnih odluka.

Anketa je poslana na 14 340 korisnika Portala javnih nabavki i provodi se  u periodu od 05.06-20.06.2019.godine.