U organizaciji njemačkog GIZ-a i Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH kao ključnog političkog partnera, u Sarajevu se 09. i 10. aprila održava radionica sa predstavnicima Ministarstva financija i trezora BiH i Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Cilj ove radionice je unapređenje sistema srednjeročnog planiranja u BiH.