Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge biće održana 05.11.2018. godine u Banja Luci, u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, sa početkom u 12:00 sati. Za ovu sjednicu planiran je sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice NT,
  2. Informacija o završenim projektima, projektnim isporukama i procesu usvajanja Finalnog izvještaja za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta insitucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“,
  3. Informacija o implementaciji mjerenja zadovoljstva korisnika usluga kroz CAF model i refleksija na cilj iz RAP1 UP 2.2. Uvođenje mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga na mjestu gdje se usluge obavljaju,
  4. Preporuke Posebne grupe za reformu javne uprave – prikupljanje imputa o njihovoj implementaciji,
  5. Razno.