U cilju stvaranja što efikasnije i efektnije javne uprave, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao nacionalni CAF korespodenti, te predstavnici Agencije za državnu službu FBiH i Agencije za državnu upravu RS, prisustvovali su u petak, 12.10.2018. godine u Beču „CAF sastanku korespodenata“. Tema ovog sastanka je revizija modela CAF 2013 u novi model CAF 2020, a u kojem je poseban naglasak na korištenju novih tehnologija. Predstavnici iz Bosne i Hercegovine su dali svoj doprinos u razvoju ovog novog modela.

Podsjećamo, CAF je besplatan alat koji pomaže organizacijama javnog sektora širom Europe da uvedu sistem upravljanje kvalitetom, a u cilju unapređenja ukupnog učinka organizacije. Ovaj alat spada u kategoriju alata totalnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM), a  inspirisan je  opštim principima izvrsnosti TQM, kao i Modelom  izvrsnosti Europske fondacije za upravljanje kvalitetom (Excellence Model of the European Foundation for Quality Management – EFQM). Posebno je dizajniran za organizacije javnog sektora, uzimajući u obzir njihove karakteristike i odgovornosti koje imaju u odnosu na pružanje usluga.

Više o CAF modelu možete pročitati na ovom linku  .