Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave su u petak, 28.09.2018. godine u Sarajevu održali radionicu o prioritetizaciji aktivnosti za radnu grupu iz Agencije za rad i zapošljavanje. Naime, ova radionica  je bila jedan od završnih koraka u uvođenju modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi „Zajednički okvir za procjenu“ (CAF), a cilj je bio da se od 68 aktivnosti koliko su predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje u svom izvještaju predložili, izdvoje one koje će ući u plan unapređenja ove institucije.

Podsjećamo, ove aktivnosti su u  skladu s aktivnostima iz Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine.

Ova radionica je kao i prethodne podržana od strane Programa jačanja javnih institucija, kojeg u Bosni i Hercegovini implementira njemački GIZ.

Ured koordinatora za reformu javne uprave će i u narednom periodu pružiti svim zainteresiranim organizacijama stručnu podršku u uvođenju i implementaciji europskog modela za upravljanje kvalitetom CAF.