Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе су у петак, 28.09.2018. године у Сарајеву одржали радионицу о приоритетизацији активности за радну групу из Агенције за рад и запошљавање. Наиме, ова радионица је била један од завршних корака у увођењу модела за управљање квалитетом у јавној управи „Заједнички оквир за процјену“ (CAF), а циљ је био да се од 68 активности колико су представници Агенције за рад и запошљавање у свом извјештају предложили, издвоје оне које ће ући у план унапређења ове институције.

Подсјећамо, ове активности су у складу с активностима из Оперативног плана за увођење управљања квалитетом у институције Босне и Херцеговине за период од 2016. до 2018. године.

Ова радионица је као и претходне подржана од стране Програма јачања јавних институција, којег у Босни и Херцеговини имплементира њемачки GIZ.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе ће и у наредном периоду пружити свим заинтересованим организацијама стручну подршку у увођењу и имплементацији европског модела за управљање квалитетом CAF.