U Sarajevu je 27. jula 2018. godine uz podršku Programa jačanja javnih institucija u BiH održana radionica o pripremama za izradu akcijskoga plana za Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) za nivo Bosne i Hercegovine. Slijedom zaključka Savjetodavnog vijeća za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast sa sjednice održane 20. juna 2018. na Jahorini predstavnici svih četiriju upravnih razina su zaduženi za pripremu akcijskih planova i koordinaciju s drugim relevantnim institucijama. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Ured koordinatora za reformu javne uprave su s tim u vezi održali pripremne sastanke, identificirali relevantne institucije, uputili pozive predstavnicima institucija i civilnog društva te pripremili materijale za radionicu.

Radionici su nazočile predstavnice i predstavnici četiriju institucija: Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Agencije za statistiku BiH i Agencije za javne nabavke BiH. Nadalje, sudjelovale su i predstavnice i predstavnici četiriju organizacija civilnog društva koje su zastupljene u Savjetodavnom vijeću za OGP: Transparency International BiH, UG Zašto ne?, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa i Centar za istraživačko novinarstvo. Radionicu su otvorili svojim obraćanjima doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i predsjedatelj Savjetodavnog vijeća za OGP i Nedžad Salman, pomoćnik ministra pravde BiH. Tijekom radionice kratko se okupljenima obratio i predstavnik GIZ-a Elvis Mujanović, savjetnik u Programu jačanja javnih institucija.

Nakon predstavljanja dosadašnjega procesa pristupa BiH inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast i procesa formiranja i rada Savjetodavnog vijeća za OGP, predstavnici institucija su predstavili svoje aktivnosti od značaja za otvorenu vlast te o njima se konsultirali tijekom radionice sa predstavnicima civilnoga društva.

Zaključeno je da se mjere u prvome akcijskom planu BiH odnose na oblasti unapređenja proaktivne transparentnosti institucija, pilotiranja otvorenih podataka, unapređenja suradnje s civilnim društvom te jačanja integriteta državnih službenica i službenika. Na temelju ovih generalnih oblasti institucije su se obavezale izraditi prijedloge mjera koje će se razmatrati u daljem procesu izrade akcijskoga plana.