У Сарајеву је 27. јула 2018. године уз подршку Програма јачања јавних институција у БиХ одржана радионица о припремама за израду акционога плана за Партнерство за отворену власт (OGP) за ниво Босне и Херцеговине. Слиједом закључка Савјетодавног вијећа за иницијативу Партнерство за отворену власт са сједнице одржане 20. јуна 2018. на Јахорини представници свих четирију управних разина су задужени за припрему акционих планова и координацију с другим релевантним институцијама. Министарство правде Босне и Херцеговине и Канцеларија координатора за реформу јавне управе су с тим у вези одржали припремне састанке, идентификовали релевантне институције, упутили позиве представницима институција и цивилног друштва те припремили материјале за радионицу.

Радионици су присуствовале представнице и представници четирију институција: Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, Агенције за статистику БиХ и Агенције за јавне набавке БиХ. Надаље, судјеловале су и представнице и представници четирију организација цивилног друштва које су заступљене у Савјетодавном вијећу за OGP: Transparency International БиХ, УГ Зашто не?, Фондација Центар за заступање грађанских интереса и Центар за истраживачко новинарство. Радионицу су отворили својим обраћањима доц. др. Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и предсједавајући Савјетодавног вијећа за OGP и Неџад Салман, помоћник министра правде БиХ. Током радионице кратко се окупљенима обратио и представник GIZ-a Елвис Мујановић, савјетник у Програму јачања јавних институција.

Након представљања досадашњега процеса приступа БиХ иницијативи Партнерство за отворену власт и процеса формирања и рада Савјетодавног вијећа за OGP, представници институција су представили своје активности од значаја за отворену власт те о њима се консултовали током радионице са представницима цивилнога друштва.

Закључено је да се мјере у првоме акционом плану БиХ односе на области унапређења проактивне транспарентности институција, пилотирања отворених података, унапређења сарадње с цивилним друштвом те јачања интегритета државних службеница и службеника. На темељу ових генералних области институције су се обавезале израдити приједлоге мјера које ће се разматрати у даљем процесу израде акцијскога плана.