U organizaciji Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu savezne Njemačke vlade provodi Njemački GIZ, na 5. Globalnom samitu OGP-a u Tbilisiju koji traje od 17.07. do 19.07.2018. učestvuju predstavnici institucija vlasti BiH, među kojima i naše kolege iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Samit pruža priliku predstavnicima 96 nacionalnih i lokalnih sudionika OGP-a šefovima država i vlada, ministrima, državnim službenicima, članovima parlamenata, lokalnim vlastima, predstavnicima civilnog društva, međunarodnim fondovima, istraživačima, akademskoj zajednici i novinarima da promoviraju svoja postignuća i razgovaraju o izazovima u poštivanju načela otvorene vlade.

Globalni samit OGP 2018 fokusirat će se na građanski angažman, borbu protiv korupcije i pružanje javnih usluga, sa ciljem da nadahne reformatore OGP-a da budu ambiciozniji i guraju plan otvorene vlade prema novim izazovima i poboljšanju života građana širom svijeta