Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 03.05.2018. godine, s početkom u 12:00 sati, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Predloženi dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika s 64. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 05.12.2017. godine
 2. Verifikacija zapisnika s vanredne sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 08.03.2018. godine
 3. Izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2017. godinu s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj Fonda
 4. Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2017. godinu s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave
 5. Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01.-31.03.2018. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda
 6. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Specifikacija za nabavku opreme i usluga razvoja novih softverskih rješenja“ u okviru projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“
 7. Prezentacija Finalnog izvještaja za projekat „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II“
 8. Prezentacija Finalnog izvještaja za projekat „Javno privatno partnerstvo“
 9. Izvještaj o evaluaciji nabavke za realizaciju projekta „Funkiconalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za realizaciju projekta „Funkiconalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora
 11. Izvještaj o evaluaciji nabavke roba – IT oprema za realizaciju projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II – SPPD II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evalauciji nabavke
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku roba – IT opreme za realizaciju projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II – SPPD II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora
 13. Izvještaj o evaluaciji nabavke za realizaciju projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brćko distrikta BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za realizaciju projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brćko distrikta BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora
 15. Ispravka Zaključka donesenog na 64. sjednici Upravnog odbora Fonda za RJU uz tačku 5. dnevnog reda sjednice
 16. Okvirni plan održavanja sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u 2018. godini
 17. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave
 18. Razno.