Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у четвртак, 03.05.2018. године, с почетком у 12:00 сати, у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала за састанке), Трг Републике Српске 1, Бања Лука.

Предложени дневни ред:
1.    Верификација Записника с 64. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 05.12.2017. године
2.    Верификација записника с ванредне сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 08.03.2018. године
3.    Извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2017. годину с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај Фонда
4.    Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2017. годину с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе
5.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.01.-31.03.2018. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда
6.    Презентација Почетног извјештаја за пројекат „Спецификација за набавку опреме и услуга развоја нових софтверских рјешења“ у оквиру пројекта „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“
7.    Презентација Финалног извјештаја за пројекат „Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – фаза II“
8.    Презентација Финалног извјештаја за пројекат „Јавно приватно партнерство“
9.    Извјештај о евалуацији набавке за реализацију пројекта „Функицонални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке
10.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за реализацију пројекта „Функицонални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора
11.    Извјештај о евалуацији набавке роба – ИТ опрема за реализацију пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II – СППД II“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалауцији набавке
12.    Приједлог Одлуке о дођели уговора за набавку роба – ИТ опреме за реализацију пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II – СППД II“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора
13.    Извјештај о евалуацији набавке за реализацију пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке
14.    Приједлог Одлуке о дођели уговора за реализацију пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора
15.    Исправка Закључка донесеног на 64. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ уз тачку 5. дневног реда сједнице
16.    Оквирни план одржавања сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе у 2018. години
17.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе
18.    Разно.