Nakon što je Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo Informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o smanjenju poreza i doprinosa, te parafiskalnih nameta i njihovoj harmonizaciji na prostoru BiH, Dragan Ćuzulan koordinator za reformu javne uprave izjavio je je na nivou institucija BiH registrovano 203 neporeska prihoda, u Federacija BiH 198, od čega 95 na federalnom nivou, 77 na kantonalnom i 26 na opštinskom, dok je u Republici Srpskoj 286, a u Brčko distrihtu 177.

On je kazao da je prvi korak mapiranja napravljen zahvaljujući projektu “Podrška institucijama BiH u mapiranju parafiskalnih nameta i uspostavljanju registra parafiskalnih nameta”, koji je finansirao britanski GGF-fond.

„“Istina je da nijedan nivo vlasti ne želi lako da se odrekne prihoda po ovom osnovu, kao i da ima zloupotreba po ovom pitanju, pa čak i nezakonitih rješenja, kao što je slučaj sa tzv. fondovima solidarnosti, tako da nekima očigledno ne ide u prilog sređivanje stanja u ovoj oblasti. Građani su često i neupućeni koje sve vrste dodatnih davanja postoje dok se direktno ne suoče sa troškovima. Iz privrede već dugo dolaze zahtjevi za smanjenjem istih, ali vlasti ne pokazuju previše sluha”, rekao je Ćuzulan.

Prema njegovim riječima, reforma u ovoj oblasti treba da se provodi u nekoliko koraka. Najprije kroz eliminisanje dvostrukih taksi, usklađivanje takse sa stvarnom cijenom usluge, eliminacijom parafiskalnih nameta za koje se ne dobija nikakva usluga ili vrijednost, uređenjem sistema prihoda lokalnih samouprava i vraćanjem prihoda od taksi koji im stvarno pripadaju i izmjenom i harmonizacijom propisa kako bi se obezbjedila njihova ujednačenost i transparentnost”, rekao je Ćuzulan.

Parafiskalni nameti u Bosni i Hercegovini su previsoki, veći nego u zemljama u regionu, u velikom broju slučajeva ne služe svrsi i suviše opterećuju privredu BiH. Kao takvi oni imaju veći udio u BDP-u u odnosu na udio istih u zemljama regiona i iznose skoro jednu milijardu KM ili 3,2% BDP-a.

Reformska agenda za BiH je u području “Poslovna klima i konkurentnost” definisala kao strateški cilj da svi nivoi vlasti pripreme sveobuhvatan popis parafiskalnih nameta kako bi se isti smanjili i učinili transparentnim, sa moratorijumom na nove namete.

Objavom registara neporeznih nameta na sva četiri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini ispunjena je obaveza iz Akcionog plana Reformske agende te stvorene pretpostavke za njihovo smanjenje i harmonizaciju.