Šef Delegacije EU u BiH Lars-Guner Vigemark rekao je da javna uprava u BiH i zemljama u regionu nije dovoljno efikasna i za posljedicu ima gubitke u privredi.

“Zbog takvih uprava jako teško je sprovoditi reforme. Političari se obavežu na određene stvari, ali onda zbog neefikasnosti javne uprave, nemoguće je te obaveze sprovesti u realnost”, istakao je Vigemark novinarima u Sarajevu prije konferencije o izazovima reforme javne uprave u BiH.

On je rekao da reforma javne uprave predstavlja izazov za zemlje zapadnog Balkana, te naglasio da je funkcionalna, efikasna i nepolitička javna uprava potrebna svakoj zemlji, prevenstveno za dobrobit njenih građana.

“Ključno je imati nezavisnu i profesionalnu javnu upravu za zemlje koje su u procesu pristupanja, odnosno teže da postanu članice EU, kako bi se mogle nositi sa svim kompleksnim propisima, pravilima i standardima EU”, rekao je Vigemark.

On je izrazio nadu da će se političke stranke u svojim izbornim kampanjama baviti pitanjima javne uprave, a ne samo podjelom funkcija u upravi.

Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić rekao je da su otvorena i transparentna javna uprava, efikasne i jednostavne procedure, ali i obučeni i profesionalni državni službenici, neophodni da bi svi procesi u BiH bili efikasniji.

Time će, prema njegovim riječima, ukupan ekonomski, socijalni, društveni i politički život dobiti na dinamici, ali i omogućiti BiH da se prilagodi pravnoj tekovini EU.

“Savjet ministara usvojio je nekoliko bitnih dokumenata, a reforma javne uprave samo je jedna od reformi koja se sprovodi. Jedan od ključnih dokumenata je Reformska agenda, koju je Savjet ispunio u velikom procentu”, rekao je Zvizdić, dodavši da je po agendi ostalo da se ispune tri zadatka.

Prvi je, prema njegovim riječima, inovirana strategija reforme javne uprave, a druga dva su strategija upravljanja javnim finansijama i zakon o državnim službenicima, što bi trebalo da bude završeno u narednom periodu.

Zvizdić je naveo da je u reformi javne uprave urađen veliki posao, te dodao da nije zadovoljan ukupnim rezultatima, ali jeste činjenicom da se počela mijenjati “matrica ponašanja državnih službenika koja u BiH traje već 20 godina i koja je do unazad tri godine bila gotovo neefikasna”.

Koordinator za reformu javne uprave BiH Dragan Ćuzulan rekao je da glavni izazov za BiH predstavlja nedostatak evidencije podataka, tako da nije bilo moguće ocijeniti BiH u nekim područjima.

On je pozvao institucije u BiH da tokom narednog mjerenja dostave relevantne podatke kako bi Evropska komisija mogla steći jasniju stranu javne uprave u zemlji.

“Nalaze SIGMA i njihove preporuke već smo ugradili u inoviranu strategiju javne uprave, naziranu na principima dobrog upravljanja”, istakao je Ćuzulan, te dodao da će se kroz naredni ciklus reforme, uprava u BiH modernizovati, kako bi istinski zadovoljila potrebe građana i poslovne zajednice u BiH.

Ekspert SIGMA Primož Vehara rekao je da će se na današnjem predstavljanju izvještaja o reformi javne uprave BiH govoriti o strateškom okviru javne uprave koji nije usvojen, evropskim integracijama i koordinaciji unutar BiH na tom putu, o zapošljavanju u državnoj upravi, ali i o transparentnosti budžeta, te javnim nabavkama koji bi trebalo da su usklađeni sa principima EU. (Izvor: N1)