U okviru Programa jačanja javnih institucija GIZ, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine i Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirali su 18. i 19. oktobra 2017. na Jahorini tematsku obuku „Uvod u upravljanje kvalitetom“.  Dvodnevna obuka bila je namijenjena rukovodstvu i višem rukovodstvu institucija Bosne i Hercegovine, a učestvovalo je 17 osoba.

Cilj obuke je informisanje i upoznavanje rukovodstva kao donosioca odluka o prednostima koje donosi sistematsko korištenje sistema upravljanja kvalitetom kao što su ISO 9001 ili CAF – Okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework), te jačanje motivacije zaposlenika i otvaranje prema korisnicima, u skladu sa SIGMA principima i reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini. Po završetku dvodnevne obuke polaznici su razumjeli ključne principe, koncepte i načine implementacije upravljanja kvalitetom u javnoj upravi.

Također, stečena su osnovna znanja o instrumentima i sveobuhvatnom kontekstu upravljanja kvalitetom za kontinuirano poboljšanje i efikasnost javne uprave. Prisutni su informisani o odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kontakt-mjestima za davanje podrške za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom te o povezanim obaveznim instrumentima za mjerenje efikasnosti rada javne uprave poput FUK-a i upravljanje rizicima i zaštitom podataka.

Obuku su održali certificirani CAF treneri Kenan Avdagić i Saša Sihrovski iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Azra Kost i Ana Jerkić iz Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine te Tihana Puzić iz GIZ-a.