Ured koordinatora za reformu javne uprave i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine u saradnji s GIZ Programom jačanja javnih institucija u BiH 18 i 19.10.2017.godine su u hotelu „Termag“ na Jahorini organizirali  obuku o temi: „Uvod u upravljanje kvalitetom“. Naime, obuci je prisustvovalo 17 državnih službenika, među kojima su i rukovodioci institucija BiH.

Cilj obuke je bio informisanje i upoznavanje rukovodstva kao donosioca odluka o prednostima koje donosi sistematsko korištenje sistema upravljanja kvalitetom poput ISO 9001 ili CAF – Okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework), te jačanje motivacije uposlenih i otvaranje prema korisnicima, u skladu sa SIGMA principima i reformom javne uprave u BiH.

Prisutnima su predstavljena dosadašnje aktivnosti na sistematskom uvođenju upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini, a od čega je posebno naglašena izrada i usvajanje dokumenta Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine.

Ured koordinatora za reformu javne uprave sa svojim partnerskim institucijama nastavlja i u narednom periodu aktivnosti na promociji uvođenja upravljanja kvaliteta u javnu upravu u Bosni i Hercegovini.