Уред координатора за реформу јавне управе и Агенција за државну службу Босне и Херцеговине у сарадњи с ГИЗ Програмом јачања јавних институција у БиХ 18 и 19.10.2017.године су у хотелу „Термаг“ на Јахорини организирали обуку о теми: „Увод у управљање квалитетом“. Наиме, обуци је присуствовало 17 државних службеника, међу којима су и руководиоци институција БиХ.

Циљ обуке је био информисање и упознавање руководства као доносиоца одлука о предностима које доноси систематско кориштење система управљања квалитетом попут ISO 9001  или CAF – Оквир за самопроцјену (Common Assessment Framework), те јачање мотивације упослених и отварање према корисницима, у складу са SIGMA принципима и реформом јавне управе у БиХ.

Присутнима су представљена досадашње активности на систематском увођењу управљања квалитетом у Босни и Херцеговини, а од чега је посебно наглашена израда и усвајање документа Оперативног плана за увођење управљања квалитетом у институције Босне и Херцеговине за период од 2016. до 2018. године.

Уред координатора за реформу јавне управе са својим партнерским институцијама наставља и у наредном периоду активности на промоцији увођења управљања квалитета у јавну управу у Босни и Херцеговини.