Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave sa saradnicima danas je u Sarajevu održao sastanak sa Lejlom Ibranović, izvršnom direktoricom Transparency International.

Učesnici sastanka razmijenili su informacije o aktivnostima na izradi Strategije reforme javne uprave te o aktivnostima koje TI BiH vodi u okviru implementacije projekta Monitoring reforme javne uprave (PARM).

Ćuzulan je informisao Ibranovićevu da će 2.oktobra ove godine biti održan sastanak predstavnika Zajedničke radne grupe za izradu Strategije reforme javne uprave te da očekuje skoro finaliziranje nacrta ovog dokumenta.

Ibranovićeva je upoznala predstavnike Ureda koordinatora za reformu javne uprave o  aktivnostima koje će TI BiH imati u narednom periodu, a tiču se pripreme novog monitoringa reforme javne uprave. Također, najavila je da će Ti BiH u narednom periodu provesti analizu efikasnosti menadžerskih kapaciteta za nivo BiH.

Ćuzulan i Ibranoveća su se složili da je potrebno nastaviti  jačati saradnju koju Ured koordiantora za reformu javne uprave ima sa Ti BiH.