Federalna vlada na sjednici održanoj 1.juna ove godine odobrila je da iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH bude izdvojeno 170.000 KM Fondu za reformu javne uprave.

Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata od zajedničkog interesa za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, prema proritetima koje, na usaglašen prijedlog nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, utvrdi Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.