Ured koordinatora za reformu javne uprave danas je objavio listu putnih troškova zaposlenih za 2016. godinu koju možete preuzeti ovdje.

Nakon što je ispunio standarde proaktivne transparentnosti ovom objavom podataka Ured koordinatora za reformu javne uprave učinio je još jedan iskorak u proaktivnoj objavi informacija od javnog značaja.

„Institucije uprave u BiH moraju konačno shvatiti da trošenje novaca iz budžeta treba biti dostupno svim građanima jer je to novac svih nas, poreznih obveznika“, istakao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave. On je dodao da samo objavljivanjem tačnih i potpunih informacija institucije postaju transparentne i otvorene, a ako građani raspolažu podacima o djelovanju institucija, povećava se kontrola nad vlašću, što pozitivno utiče i na odgovornost vlade prema građanima.

„Dostupnost svih vrsta informacija izrazito je važna za suzbijanje korupcije i postizanje veće efikasnosti javnih usluga“, istakao je koordinator za reformu javne uprave.

Ured koordinatora za reformu javne uprave u posljednjih godinu dana učinio je iskorak u proaktivnoj objavi informacija od javnog značaja te je učinio dostupnim javnosti svih 38 vrsta informacija iz Standarda proaktivne transparentnosti.

Standarde proaktivne transparentnosti i Politiku proaktivne transparentnosti definisali su  Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za statistiku BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u saradnji sa Transparency International BiH, Centrom za društvena istraživanja Analitika i Centrom za istraživačko novinarstvo a u okviru Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ.