Ured koordinatora za reformu javne uprave je, u saradnji sa „Agencijom za razvoj preduzeća-EDA“, izradio budžet naše institucije u posebnoj formi,Budžetu za građane, koji je objavljen na web stranici Ureda koordinatora. Dokument možete naći na linku: http://parco.gov.ba/2017/03/20/ured-koordinatora-za-reformu-javne-uprave-izradio-budzet-za-gradane/

Prezentacija ovog dokumenta bit će upriličena za novinare 27.04.2017. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ul. Vrazova 9 u Sarajevu sa početkom u 11 sati.

 Budžet za građane je posebna verzija Budžeta naše institucije koja je napisana jednostavnim jezikom, a sadržaj je predstavljen u ilustrativnoj formi. Ovakav dokument se zvanično zove Budžet za građane, ali on je i više od toga. Riječ je o pojednostavljenoj, sažetoj verziji Budžeta naše institucije, u kojoj nisu sadržane sve informacije koje inače budžetski dokument sadrži, već one koje su naručito interesantne široj javnosti. Cilj nam je bio da ovaj vodič kroz Budžet izradimo na takav način da bude u potpunosti prilagođen potrebama naših partnera i korisnika naših usluga.