U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ koji se implementira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a koji za opšti cilj ima jačanje procesa strateškog planiranja i donošenja javnih politika u organima javne uprave na svim upravnim nivoima, u Banja Luci je 19. i 20. aprila održan četvrti modul obuke za predstavnike ministarstava u Vladi Republike Srpske iz strateškog planiranja, posvećen izradi akcionih planova.

Kroz četiri modula koja su održana od početka godine učesnici su savladali osnovne koncepte strateškog planiranja (definisanje vizije i misije, Analiza okruženja (SWOT, PESTLE), definicija strateškog cilja, programa i aktivnosti), kako bi bili osposobljeni za adekvatnu impementaciju “Odluke o postupku planiranja, praćenja i izvještavanja o realizaciji usvojenih strategija i planova Vlade RS i republičkih organa uprave” (Službeni glasnik RS, 50/16), čija je primjena započela početkom 2017. godine.

Kao rezultat provedenih obuka ministarstva Vlade RS uz koordinaciju Jedinice za planiranje, Sekretarijata Vlade RS će u vremenskom okviru predviđenom Odlukom izraditi odgovarajuće planove.