Ured koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa implementatorom projekta “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II”, Kronauer Consulting d.o.o. će u četvrtak, 13.04.2017. u 10:00h u prostorijama Ureda koordinatora (Vrazova 9, Sarajevo) predstaviti projektne aktivnosti i najaviti obuke koje će se u narednom periodu održati za službenike za informisanje/odnose s javnošću.

Projekat je zajednički za nivo Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH, a finansira se sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Realizacija projekta je počela u novembru 2016., a cilj je doprinos proširenju ekspertize, razvoju dodatnih znanja, vještina i kompetencija službenika za informisanje/odnose s javnošću u institucijama i organima uprave svih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, Nermin Podžić, vođa projektnog tima i Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH će zajednički predstaviti rad na projektu, planirane aktivnosti i očekivane rezultate.

Realizacija aktivnosti projekta doprinosi ispunjenju ciljeva iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.