Drugi sastanak Zajedničke radne grupe za izradu za izradu nove strategije reforme javne uprave bit će održan 28.12.2016 godine u Tesliću, Banja Vrućica, hotel Kardial  sa početkom u 11,00 časova.

Na sastanku će biti predstavljena detaljnija struktura  dokumenta Strategije reforme javne uprave  koja  je razvijena  na bazi elemenata  utvrđenih Operativnim planom  za pripremu strateškog okvira za RJU i nacrti sadržaja strateškog dokumenta po tematskim oblastima (koji uključuju specifične ciljeve i mjere unutar  ovih oblasti) , a  koji su pripremljeni na bazi prethodno održanih sastanaka tematskih radnih grupa i radionica koje  su članovi   međuinstitucionalnih  radnih struktura održali sa predstavnicima SIGMA/OECD i  povratnih informacija dobijenih od članova ZRG.

Predviđeno  je da u  nastavku sastanka budu prezentovani prijedlozi u vezi osnovnih  parametara  mehanizma  praćenja, izvještavanja i evaluacije  napretka implementacije  reforme javne uprave , koji takođe trebaju ući u strukturu strateškog dokumenta i koji su razvijeni uz podršku eksperta u ovoj oblasti.  Dodatno,  na sastanku bi trebali biti razgovarano i o pristupu  u pogledu koncepta organizacije procesa javnih konsultacija oko sadržaja dokumenta  strateškog okvira za reformu javne uprave.

Sastanku će osim članova zajedničke radne grupe i  predstavnika Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave  prisustvovati eksperti  projektnog tima  GGF projekta podrške i eksperti angažovani posredstvom  Programa jačanja javnih institucija u BiH koji implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ SPI), za  podršku  u oblasti monitoringa i evaluacije i javnih konsultacija.