Други састанак Заједничке радне групе за израду за израду нове стратегије реформе јавне управе бит ће одржан 28.12.2016 године у Теслићу, Бања Врућица, хотел Кардиал  са почетком у 11,00 часова.

На састанку ће бити представљена детаљнија структура  документа Стратегије реформе јавне управе  која  је развијена  на бази елемената  утврђених Оперативним планом  за припрему стратешког оквира за РЈУ и нацрти садржаја стратешког документа по тематским областима (који укључују специфичне циљеве и мјере унутар  ових области) , а  који су припремљени на бази претходно одржаних састанака тематских радних група и радионица које  су чланови   међуинституционалних  радних структура одржали са представницима СИГМА/ОЕЦД и  повратних информација добијених од чланова ЗРГ.

Предвиђено  је да у  наставку састанка буду презентовани приједлози у вези основних  параметара  механизма  праћења, извјештавања и евалуације  напретка имплементације  реформе јавне управе , који такође требају ући у структуру стратешког документа и који су развијени уз подршку експерта у овој области.  Додатно,  на састанку би требали бити разговарано и о приступу  у погледу концепта организације процеса јавних консултација око садржаја документа  стратешког оквира за реформу јавне управе.

Састанку ће осим чланова заједничке радне групе и  представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе  присуствовати експерти  пројектног тима  ГГФ пројекта подршке и експерти ангажовани посредством  Програма јачања јавних институција у БиХ који имплементира Њемачко друштво за међународну сарадњу (ГИЗ СПИ), за  подршку  у области мониторинга и евалуације и јавних консултација.