U Sarajevu je jučer ozvaničen završetak druge faze Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ, a partner u provedbi je Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Rukovodilac Programa jačanja javnih institucija u BiH Reinhard Lüke (GIZ) predstavio je tok saradnje u drugoj fazi provedbe programa, neke od ključnih događaja u protekle tri godine te primjere rezultata koje je program ostvario u pet tematskih oblasti djelovanja.

rajnhardU drugoj fazi provedbe, koja traje od početka 2014. pa do kraja ove godine, program se fokusirao na unapređenje provedbe reforme javne uprave kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje. Mjere koje je program provodio u ovom periodu zasnivale su se na mjerama iz Revidiranog akcionog plana 1. Nadalje, ukratko je predstavljen i koncept rada u narednoj fazi implementacije i to od januara 2017. do sredine 2019. godine.

Lüke se ovom prilikom zahvalio okupljenim predstavnicima partnerskih institucija na dosadašnjoj uspješnoj saradnji u nadi da će se ona nastaviti i u narednom periodu.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, obraćajući se prisutnima, rekao je da se doprinos Programa jačanja javnih institucija reformi javne uprave ogleda u ispunjenu reformskih mjera na nivou pojedinačnih institucija kroz rad u tematskim radnim grupama i kroz bilateralnu saradnju sa institucijama korisnicama Programa.

Ćuzulan je istakao da su najznačajniji rezultati Ureda koordinatora ostvareni kroz Program odnose se na oblast proaktivne transparentnosti  i uvođenja upravljanja kvalitetom u javnu upravu.

„Proaktivna transparentnost – inicijativa proistekla iz međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem, čije su aktivnosti bazirane na mjerama reformske oblasti Institucionalna komunikacija. Prema ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti, izrađenim kroz ovu inicijativu, Ured je u proteklom periodu značajno napredovao i danas zauzima vodeće mjesto, što je posebno značajno, obzirom da Ured treba da posluži kao primjer u provođenju reformskih mjera“, kazao je koordinator.

Druga oblast u kojoj je Ured postigao značajne rezultate je uvođenje upravljanja kvalitetom, a što obuhvata aktivnosti razvoja kapaciteta za ulogu Resursnog centra za CAF (Zajednički okvir procjene) modela upravljanja kvalitetom, uključujući podršku za implementaciju ovog modela u Uredu, rad na razvoju okvirnog planskog dokumenta za održivo upravljanje kvalitetom u javnoj upravi i razvoj kapaciteta za savjetodavnu ulogu PARCO-a u ovoj oblasti.

cuzulanOn je podsjetio da je Vijeće ministara BiH prošle godine razmotrio i usvojio Godišnji izvještaj o provedbi Sporazuma o provođenju Programa jačanja javnih institucija u BiH za period 2014-2015, te donio zaključke kojima podržava daljnje aktivnosti na uvođenju predloženih modela upravljanja kvalitetom u institucijama BiH (CAF i modeli zasnovani na ISO 9001:2008 sistemi).

„Na nivou Ureda prvi ciklus samoprocjene po modelu CAF proveden je u novembru 2015. Godine, a nakon provedenih obuka danas je Ured koordinatora u mogućnosti da drugim zainteresovanim institucijama javne uprave ponudi savjetodavnu pomoć i podršku u procesu uvođenja CAF modela upravljanja kvalitetom i razvoja kapaciteta u toj oblasti.

Ured koordinatora je u ovoj godini započeo pilotiranje CAF-a sa Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za statistiku BiH i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, a u narednom periodu se očekuje proširenje broja institucija koje će biti uključene u proces CAF samoprocjene.

„Saradnja kroz Program je posebno značajna kada je u pitanju proces izrade novog strateškog okvira reforme javne uprave 2016-2020. godine“, naglasio je Ćuzulan.