Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave danas su u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima donatora koji pomažu procesu reforme javne uprave, odnosno aktivnosti na pripremi nove strategije reforme javne uprave u BiH.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave dao je naglasak na zajedničkoj  sinergiji u pripremi novog strateškog okvira te naglasio važnost razmjene informacija o aktivnostima i planovima svih sudionika u ovom procesu.  Koordinator se zahvalio donatorima koji već desetljeće pomažu BiH kako bi se javna uprava u našoj zemlji modernizovala.  

Ćuzulan je iskazao nezadovoljstvo sporom implementacijom reformskih projekata te je ukazao na složene procedure javnih nabavki za one projekte koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave. Fond za reformu javne uprave jedinstven je primjer ulaganja novca donatora u regionu. Novcem donatora finansiraju se isključivo projekti koji imaju za colj podršku implementaciji Strategije reforme javne uprave.  

„Ured koordinatora uvijek je, po principu dobrog domaćina, raspolagao novcem donatora na transparentan i otvoren način“, kazao je koordinator za reformu javne uprave.

Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora govorio je o aktivnostima na pripremi izrade novog strateškog okvira, a što podrazumijeva izradu nove strategije reforme javne uprave i akcionog plana za njenu provedbu.

Aneta Raić, šefica jedinice za donatorsku koordinaciju, monitoring i evaluaciju istakla je da je do sada iz Fonda za reformu javne uprave finansirano 13 projekata koji su završeni, te da su dva projekta u implementaciji, dok je šest projekata u fazi pripreme za potpisivanje ugovora.

Predstavnici donatora iskazali su interes da i dalje nastave ulagati u reformu javne uprave, naročito kroz aktivnosti pripreme nove strategije.

Na sastanku je zaključeno da  će Ured koordinatora za reformu javne uprave u narednom periodu intenzivirati sastanke sa svim donatorima u ovoj oblasti. Iskazana je i potreba da se harmoniziraju aktivnosti na pripremi programa/strategije upravljanja javnim finansijama i nove strategije reforme javne uprave.