Ured koordinatora za reformu javne uprave u periodu od 24.03 -25.03. 2016. godine u Sarajevu održat će radionicu o upravljanju kvalitetom u javnom sektoru  koji je baziran na  modelu Zajedničkog okvira za procjenu (CAF).

Ciljna grupa su državni službenici iz Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Ovo je prva radionica koju provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave, nakon što je i sam uspješno prošao kroz kroz proces uvođenja  sietam upravljanja kvalitetom po modelu CAF.

Stvaranje pretpostvaki za   upotrebu modela upravljanja cjelovitim kvalitetom u javnoj upravi (TQM) jedan je od ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 (RAP1) za provođenje Strategije reforme javne uprave ,  u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi, koji je usvojen 2011. godine.   Vijeće ministara  BiH je u septembru 2015  prihvatilo inicijativu Ureda koordinatora da   se u institucijama BiH podrži uvođenje  predloženih modela   upravljanja kvalitetom – Zajedničkog okvira procjene ( CAF model)   i modela baziranih na standardu ISO 9001.   

Upravljanje kvalitetom, fokus na korisnike-građane i poboljšanje javnih usluga predstavlja  ključne elemente u osiguranju dobrog upravljanja u organizacijama javnog sektora.