Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Mirela Imširović, direktorica firme Akademika doo Sarajevo potpisali su danas u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“.

Projekat predstavlja nastavak napora usmjerenih na osiguranje i obezbjeđenje uslova usavršavanja i razvoja kadrova u državnoj službi, te povećanja opšteg stepena informatičke osposobljenosti državnih službenika. Njegova specifična svrha je unapređenje vještina i znanja IT službenika u javnoj upravi kako bi uspješno vodili kompleksne IT projekte, te bolje upravljali IT uslugama usklađenim sa potrebama institucija.  

„S obzirom na dinamičan razvoj u područiju informacionih tehnologija uopšte, može se reći da su ulaganja u ovoj oblasti u javnoj upravi u BiH poslijednjih godina znatna, te da će u budućnosti biti i izraženija, jer je sve jasnija spoznaja da su informacione tehnologije u javnoj upravi, izuzetno koristan i nezamjenjiv alat za postizanje efikasnije, brže i transparentnije javne uprave, usmjerene prema krajnjim korisnicima“, istakao je Ćuzulan.

Prema njegovim riječima, ideja projekta je da se kroz nekoliko komplementarnih programa obuka koji imaju uspješnu primjenu u javnoj upravi, podigne ukupni nivo znanja i vještina IT kadrova u javnoj upravi, čime bi se postigla veća efikasnost projekata i izlaznih rezultata, maksimizirali raspoloživi finansijski i drugi resursi, a istovremeno, izvođačima IT usluga, obezbjedili adekvatni sagovornici na strani javne uprave. On je dodao da su do sada zainteresovanost za navedenim specijalističkim obukama izrazila 63 državna službenika sa četiri upravna nivoa (BiH, FBiH, RS i BD BiH).

„Programi obuka su usmjereni na nekoliko komplementarnih certifikacijskih kurseva, koji se odnose na: PMP modul obuke, ITIL OSNOVE modul obuke, i PRINCE 2 OSNOVE modul obuke. Obuke će biti realizirane kroz odgovarajući broj nastavnih ciklusa u okvirnom trajanju do najviše deset mjeseci“, izjavila je Imširović i dodala da će polaznicima obuka, na kraju, biti dodijeljeni certifikati.

Vrijednost projekta je 204.048,00 KM sa PDV i bit će finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Implementacija projekta doprinosi ispunjenju mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti E-uprava.