Sastanak koordinatora za reformu javne uprave sa nivoa BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH bit će održan 06. 10.2015.g. sa početkom u 12 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1.    Dogovor o rješavanju statusa projekta „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH

2.    Razno: Pomoć SIGMAe u operacionalizaciji mjera iz Reformske agende u dijelu koji se odnosi na reformu javne uprave.