Službenici u javnim organima su neljubazni, nisu na radnom mjestu u svoje radno vrijeme, šetaju građane od šaltera do šaltera, neefikasni su, traže gomilu nepotrebne dokumentacije, ne žele da pomognu neobrazovanim strankama i drugo.

Ovo su samo neke od žalbi građana koje su u toku prošle godine stigle na adresu Ombudsmana za ljudska prava BiH, a koje se odnose na rad javne uprave.

Emina Halilović, pomoćnik ombudsmana BiH, navela je da su prošle godine zaprimili ukupno  517 žalbi koje se odnose na rad javne uprave.

"U odnosu na 2013. kada su registrovane 484 žalbe, prošle godine smo imali veći broj žalbi, što predstavlja povećanje za 6,82 odsto", precizirala je Halilovićeva.

Ona je navela da se žalbe građana najčešće odnose na ispoljavanje neljubaznosti, neodgovarajuće radno vrijeme, upućivanje stranaka od jednog do drugog organa, na kršenje procesnih odredbi kojima je regulisan upravni postupak.

"Građani se žale da se upravni postupci vode  suprotno odredbama Zakona o upravnom postupku na način nedonošenja odluka u zakonskim rokovima, insistiranjem na dostavi velikog broja nepotrebne dokumentacije, zatim šutnjom administracije, kršenjem načela pružanja pomoći neukoj stranci, nedonošenjem odluka po žalbi, dugotrajnim postupcima odlučivanja u drugom stepenu, čestim i po nekoliko puta (princip ping-pong loptice) vraćanju predmeta prvostepenim organima na ponovno odlučivanje, pogrešnoj primjeni materijalnih zakona…", navela je Halilovićeva.

Ona je istakla da je posebno zabrinjavajuće stanje u službama na opštinskom nivou u oba entiteta, kao i na kantonalnom nivou u FBiH, koje se bave imovinsko-pravnim poslovima, poslovima katastra, prostornog uređenja i urbanizma, stambeno-komunalnim poslovima.

"U ovim slučajevima građani nerijetko nisu u mogućnosti da ostvare svoje prava iz razloga što nisu uspostavljeni, ili adekvatno ne funkcionišu mehanizmi zaštite unutar organa uprave. Ovo se posebno odnosi na vršenje inspekcijskog nadzora, provođenje rješenja inspekcije i drugo u oblastima imovinskih prava, postupka legalizacije, izdavanja građevinskih i urbanističkih dozvola, bespravne gradnje, smetanja posjeda, uzurpacija, problematike vezano za rad katastra", kazala je Halilovićeva.

Ona je navela i da je prošle godine ombudsman na osnovu pritužbi građana izdao 44 preporuke  vezano za rad javne uprave.

Tomislav Vrhovac, predsjednik Sindikata uprave RS, kazao je da nisu uvijek krivi službenici jer jednostavno moraju u svom radu poštovati zakone.

"Ako jedan zakon kaže da su potrebni određeni dokumenti, službenik od građana mora zahtijevati te dokumente. Moramo raditi na pojednostavljivanju zakona i na poboljšanju tehnologija kako bismo imali uvezane baze podataka na svim nivoima", istakao je Vrhovac. (Izvor: Nezavisne novine)