U iščekivanju imenovanja Vlade Federacije BiH potpredsjednik ovog entiteta Milan Dunović, kako je istakao, radi na otklanjanju svih administrativnih i tehničkih barijera da bi mogao svoj posao obavljati u punom kapacitetu.

Na pitanje o reformi javne uprave u FBiH, Dunović podsjeća da je krajem 2004. odlukom Vijeća ministara BiH osnovan Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO). Osim ovog ureda, podsjeća, glavne odgovorene ustanove za provedbu reforme javne uprave su Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu upravu RS-a, Agencija za državnu službu FBiH, Pododjel za ljudske resurse Vlade Brčko Distrikta.

Navodeći da reforma javne uprave u svjetlu EU integracija zahvata mnoga polja, smatra da je prioritetno riješiti pitanje mehanizma koordinacije.

''Javna uprava mora pratiti zahtjeve koje dolaze s ovim integracijskim procesom. Trenutno imamo velike probleme u sektoru poljoprivrede zbog činjenice da javna uprava ne može da odgovori na izazove kako bi bh. proizvođači mogli izvoziti na tržišta EU'', rekao je Dunović.

Iz tog razloga, tvrdi da javna uprava mora postati efektivna, efikasna i troškovno rentabilna da bismo krenuli naprijed.

Pri tome naglašava da reforma javne uprave treba rezultirati da imamo transparentan uvid u trošenje javnih sredstava, da u što je moguće većoj mjeri eliminiše nepotizam prilikom zapošljavanja u javnu službu, onemogući kriminal u procesu javnih nabavki, ubrza sve procese i zahtjeve koje fizičke ili pravne osobe imaju prema bilo kojem dijelu javne uprave itd.

Na pitanje vidi li potrebu da se u Vladi FBiH mijenjaju određene pozicije ili ministarstva naveo je da ima prioritetnijih zadataka od ovog ukoliko se ovim pitanjem osvrće na ustavne reforme u FBiH ili BiH.

''Protekle četiri godine su bile iznimno teške. Uvjerenja sam da je socio-ekonomsko pitanje prioritetno, i da na ovom pitanju možemo postići opći konsenzus. Ukoliko ostvarimo napredak na ovom polju onda trebamo graditi takav sistem koji će biti racionalan i efikasan'', smatra on. (zvor: RTV Slon/Fena)