Putem portala eUprava građani mogu zakazati termine za podnošenje zahteva za novu ličnu kartu i pasoš, registraciju i produženje registracije vozila, zamenu stare vozačke dozvole i brojne druge usluge.

Pored ovoga, lokalne samouprave širom Srbije putem ovog portala mogu da izdaju izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

Danas su na konferenciji za medije u Vladi Srbije predstavljeni dometii značaj portala eUprava i koristi nastale uvođenjem ovog centralnog mesta elektronskih usluga javne uprave za građane i privredu.

Portal je objavljen i javnosti dostupan od juna 2010. godine, od tada se kontinuirano održava, razvija, i uvode se tehnička unapređenja i nove funkcionalnosti.

Kako bi se povećao broj opština koje pružaju svoje usluge na Portalu eUprava i povećao broj građana koji koriste usluge, Direkcija za elektronsku upravu organizuje „Olimpijadu eUprava“, i 28. oktobra će u Beogradu organizovati skup za opštine koje će, zajedno sa studentima FON-a, kreirati usluge za građane i privredu.

Pobednik Olimpijade eUprava će biti ona opština koja, shodno broju stanovnika, kreira najviše usluga i obradi najviše zahteva.

Trenutno svoje usluge putem portala eUprava nudi 116 organa državne uprave i lokalne samouprave, i ukupno je do sada podneto 589.640 zahteva. Ima i onih lokalnih samouprava koje su odbile da uvedu ovaj sistem, iako za to nemaju nikakvih troškova, a uvođenje bi donelo dobrobiti i za građane i za samu administraciju.

Najpopularnija usluga za građane na portalu je produženje registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima – do sada je na ovaj način registrovano 350.000 vozila i za ovu uslugu nije potrebno više ići na šalter.

Ne samo građani, već i privreda trpi zbog dugog čekanja u redovima: prema istraživanju koje je sprovela Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, u Srbiji je prosečno vreme čekanja na šalterima veoma veliko: u katastrima gotovo 36 minuta, sudovima i šalterima PIO fonda 34, šalterima policije 33 minuta. (Izvor: www.blic.rs)