Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je Godišnji izvještaj o napretku u implementaciji Revidiranog akcionog plana 1 za 2013. godinu.

Riječ je o dokumentu u kojem su opisane sve evidentirane promjene po pitanju realizacije ciljeva iz RAP1, a koje su se desile u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine, a odnose se na ciljeve jednokratnog i kontinuiranog karaktera.

Gledajući cjelokupan Revidirani Akcioni plan 1 do sada je, u prosjeku, evidentirana realizacija 46 posto ciljeva iz RAP1, a bilo je planirano da se realizira 76 ciljeva.

Kroz analize koje su rađene za potrebe Fonda za reformu javne uprave, evidentirana su i 24 projekta koji su usmjereni na podršku implementaciji RAP1, a koji se nalaze u različitim fazama implementacije.