Савјет министара Босне и Херцеговине на данашњој сједници усвојило је Годишњи извјештај о напретку у имплементацији Ревидираног акционог плана 1 за 2013. годину.

Ријеч је о документу у којем су описане све евидентиране промјене по питању реализације циљева из РАП1, а које су се десиле у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, а односе се на циљеве једнократног и континуираног карактера.

Гледајући цјелокупан Ревидирани Акциони план 1 до сада је, у просјеку, евидентирана реализација 46 посто циљева из РАП1, а било је планирано да се реализира 76 циљева.

Кроз анализе које су рађене за потребе Фонда за реформу јавне управе, евидентирана су и 24 пројекта који су усмјерени на подршку имплементацији РАП1, а који се налазе у различитим фазама имплементације.