Regionalna škola za javnu upravu RESPA u saradnji sa predavačima Instituta za javnu upravu (IPA) iz Dablina organizovali su trodnevnu obuku za državne službenike iz zemalja Zapadnog Balkana, koji se bave funkcijama upravljanja ljudskim potencijalima.

Generalni cilj ovog seminara bio je unaprijediti sposobnosti učesnika za kreiranje planova zapošljavanja i zadržavanje kvalitetnih kadrova.

Kroz kratke prezentacije, rad u grupama te plenarne diskusije razmatrana je uloga službenika za ULJP, kreiranje ULJP strategije – povezanost sa poslovnim planom, plan zapošljavanja, selekcija kadrova pomoću kompetencija i zadržavanje kvalitetnih kadrova.

Drugi cilj seminara bio je osmišljavanje projekata iz oblasti ULJP-a, na nivou država učesnica, a koji će unaprijediti postojeće prakse. Tako su sve zemlje definisale generalne projektne teme, kao i nacrt plana implementacije. Očekuje se da projekti budu završeni do oktobra, kada će se učesnici ponovo sastati u RESPA-i gdje će jedni drugima prezentirati rezultate.