Početak projekta "Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u EU", koji s 3,5 miliona eura finansira EU putem IPA 2012 zvanično je obilježen danas u Sarajevu. Projekt će u naredne dvije godine realizirati Narodna skupština Mađarske i Narodna skupština Francuske u Parlamentarnoj skupštini BiH u saradnji sa više od 100 eksperata iz ukupno 12 zemalja članica EU.

Ističući da je EU ponosna što finansira ovaj projekat, visoki predstavnik EU u BiH Peter Sorensen izrazio je uvjerenje da će projekat okupiti parlamente u BiH s ciljem što efikasnijeg zajedničkog suočavanja sa izazovima u procesu europskih integracija.

"S obzirom  na to da u BiH ima 14 različitih parlamenata to je jedan složen sistem, koji će se suočiti s velikim izazovom prilikom usvajanja značajnog dijela pravila i propisa Evropske unije. Zbog toga tražimo jedan mehanizam koji će omogućiti da se govori jednim glasom uime svih parlamenata", kazao je specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen.

Takav mehanizam, kaže, treba da uspostavi legislativna i izvršna tijela „da bi u potpunosti imali ulogu na jedan koordiniran način i koji bi im omogućio da zajedno rade efikasno“.

"To treba biti mehanizam koji će osigurati jednu e-mail adresu u Briselu i koji treba da stvori osnovu za neophodnu koordinaciju među parlamentima. EU se zalaže za razvoj programa za integraciju u Europsku uniju, te vjerujemo da će koordiniranim radom parlamenata u BiH biti ključno za taj razvoj programa", istakao je Sorensen.

Inače, cilj ovog projekta, koji se finansira iz sredstava IPA fondova EU, a u kojem učestvuju PSBiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština Republike Srpske i Skupština Brčko distrikta, jeste da ojača kapacitete članova parlamenata i parlamentarne administracije u BiH za strateško vođenje procesa pridruživanja EU, da unaprijedi usklađivanje zakonodavstva u BiH sa zakonima EU i da uvede efikasnije funkcije nadzora, te unaprijedi saradnju i koordinaciju parlamenata u BiH u ovim procesima.

U prisustvu predsjednika Narodne skupštine Mađarske Lasla Kovera, predsjednika Grupe prijateljstva sa BiH Narodne skupštine Francuske Marcela Rogemonta, te visokog predstavnika EU u BiH ambasadora Petera Sorensena, prisutnima na ceremoniji obratili su se predsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Božo Ljubić, koji su izrazili zahvalnost EU i konzorcijumu parlamenata Mađarske i Francuske na angažmanu u realizaciji ovog projekta i istakli konsenzus i privrženost svih vodećih političara, kao i građana procesu evropskih integracija BiH.

U svom obraćanju predsjednik Narodne skupštine Mađarske Laslo Kover izrazio je uvjerenje da će uspješnom realizacijom ovog projekta i primjenom preporuka evropskih eksperata biti izgrađen jedinstveni bosanskohercegovački interparlamentarni model, koji će doprinijeti efikasnosti parlamenata u donošenju odluka, u procesu kontrole vlada i uključivanju civilnog društva u proces evropskih integracija.

Gostima su se obratili i predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislav Martinović, vršilac dužnosti predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Tomo Vidović, predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić i predsjednik Skupštine Brčko distrikta Đorđa Kojić, koji su potvrdili da će ove zakonodavne institucije aktivno učestvovati u realizaciji ovog projekta, kao i u procesu evropskih integracija BiH.a