Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine objavila je poziv za učešće na obukama iz oblasti odnosa s javnošću.

Obuka na temu "Značaj odnosa s javnošću u radu institucija Bosne i Hercegovine" organizuje se za rukovodeće državne službenike, i istovremeno predstavlja i aktivnost na implementaciji cilja IK 4 u oblasti Institucionalna komunikacija iz Revidiranog akcionog plana 1 Stategije reforme javne uprave. Cilj se odnosi na osiguranje razumijevanja značaja komunikacije i odnosa s javnošću od rukovodstva institucija i organa uprave. Ured koordinatora konsultativno je učestvovao u razvoju ove obuke.

Obuka će se održati 12.12.2013. godine, i svi zainteresovani mogu se prijaviti posredstvom web stranice Agencije za državnu službu.

Obuka na temu "TV intervju/TV izjava" također proizilazi iz ciljeva Revidiranog akcionog plana, i razvijena je na osnovu konsultacija sa službenicima za informisanje/odnose s javnošću iz institucija VM BiH i na bazi njihovih potreba za obukom. Održaće se 16.12.2013. godine.

Više informacija o ovim obukama, kao i detalje o načinu prijavljivanja možete pronaći na web stranici ADS-a, ili klikom ovdje.