Peti sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću/grupe za komunikaciju i upravljanje znanjem održan je 11.10.2013.godine u Sarajevu. Ova grupa funkcioniše u okviru Programa jačanja javnih institucija (Sthenghtening Public Institutions in BIH – SPI), koji provodi njemački GIZ, i uključuje 9 institucija korisnica sa nivoa VM BiH. Članovi grupe ujedno su i predstavnici institucija korisnika koji se bave komunikacijom.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na predstavljanje rezultata provedene analize internetskih stranica institucija korisnica Programa i kratku raspravu o analizi provođenja Uputstva o izradi i održavanju službenih internetskih stranica Institucija BiH, dokumenta koji postavlja minimum standarda i ističe važnost internetske redakcije, funkcije urednika web stranice, administracije, redizajna, budžeta, upotrebe jezika i slično. Pomenute analize provode se kao zajedničke aktivnosti grupe, a zasnovane su na mjerama Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije RJU, u oblasti Institucionalna komunikacija.

Članovi grupe su zajednički dali kratak pregled održane studijske  posjete, koja je za cilj imala upoznavanje najboljih evropskih praksi institucionalne komunikacije, pri čemu su se osvrnuli na primjere dobre strateške komunikacije i pozicije komunikacije, dijeljenje resursa, fokusa na rezultate uspješnog komuniciranja, jačanje kapaciteta za komunikaciju unutar institucija, uvezivanje stručnjaka na pomenutom polju, kodeks ponašanja službenika koji se bave komunikacijom i slično.

Priprema radionice o slobodi pristupa informacijama, kao jedna od budućih zajedničkih aktivnosti ove grupe, a koja za cilj ima razmjenu iskustava i raspravu na polju primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama, bila je jedna od tema ovog sastanka. S tim u vezi, članovi grupe su radili na definisanju ciljeva i rezultata ove radionice, kao i na utvrđivanju okvirnog datuma i mjesta održavanja ove radionice.

Jedan od zaključaka ovog sastanka se odnosio i na promjenu naziva grupe, pa je dosadašnji naziv ″Međuinstitucionalna grupa za odnose s javnošću/informisanje″ promijenjen u ″Međuinstitucionalna grupa za komunikaciju i upravljanje znanjem″.  Potvrđena je i zajednička vizija ove grupe u smislu stvaranja i dijeljenja dobrih praksi u oblasti komunikacije u javnoj upravi, te povezivanje sa svim institucijama i profesionalcima na ovom polju sa ciljem razvoja kapaciteta i jačanja struke. Komuniciranje reforme javne uprave  i konkretnih dostignuća prema svim javnostima ostaje jedan od prioriteta rada ove grupe.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora, te predstavnici Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH i Centralne banke BiH.