Пети састанак међуинституционалне групе за односе с јавношћу/групе за комуникацију и управљање знањем одржан је 11.10.2013.године у Сарајеву. Ова група функционише у оквиру Програма јачања јавних институција (Strenghthening Public Institutions in BiH – SPI), који проводи њемачки GIZ, и укључује 9 институција корисница са нивоа CМ БиХ. Чланови групе уједно су и представници институција корисника који се баве комуникацијом.

Једна од тачака дневног реда односила се на представљање резултата спроведене анализе интернет страница институција корисница Програма и кратку расправу о анализи спровођења Упутства о изради и одржавању службених интернетских страница Институција БиХ, документа који поставља минимум стандарда и истиче важност интернетске редакције, функције уредника веб странице, администрације, редизајна, буџета, употребе језика и слично. Поменуте анализе спроводе се као заједничке активности групе, а засноване су на мјерама Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије РЈУ, у области Институционална комуникација.

Чланови групе су заједнички дали кратак преглед одржане студијске  посјете, која је за циљ имала упознавање најбољих европских пракси институционалне комуникације, при чему су се осврнули на примјере добре стратешке комуникације и позиције комуникације, дијељење ресурса, фокуса на резултате успјешне комуникације, јачање капацитета за комуникацију унутар институција, увезивање стручњака на поменутом пољу, кодекс понашања службеника који се баве комуникацијом и слично.

Припрема радионице о слободи приступа информацијама, као једна од будућих заједничких активности ове групе, а која за циљ има размјену искустава и расправу на пољу примјене Закона о слободи приступа информацијама, била је једна од тема овог састанка. С тим у вези, чланови групе су радили на дефинисању циљева и резултата ове радионице, као и на утврђивању оквирног датума и мјеста одржавања ове радионице.

Један од закључака овог састанка се односио и на промјену назива групе, па је досадашњи назив "Међуинституционална група за односе с јавношћу/информисање" промијењен у "Међуинституционална група за комуникацију и управљање знањем". Потврђена је и заједничка визија ове групе у смислу стварања и дијељења добрих пракси у области комуникације у јавној управи, те повезивање са свим институцијама и професионалцима на овом пољу са циљем развоја капацитета и јачања струке. Комуницирање реформе јавне управе и конкретних достигнућа према свим јавностима остаје један од приоритета рада ове групе.

Састанку су присуствовали представници GIZ-а и Канцеларије координатора, те представници Агенције за статистику БиХ, Агенције за јавне набавке БиХ, Дирекције за европске интеграције (ДЕИ) БиХ, Агенције за државну службу БиХ, Агенције за високо образовање и осигурање квалитета БиХ, Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ и Централне банке БиХ.