U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave te koordinatora za reformu javne uprave iz Federacije BiH i Republike Srpske, članova Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava i konsultantske kuće InfoDom d.o.o. Zagreb u utorak, srijedu i četvrtak održane su prezentacije rezultata projekta “Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”.

Rezultati i aktivnosti ovog projekta finansiranog sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a koji predstavlja prvi korak ka uvezivanju javnih uprava u BiH, prezentirani su predstavnicima institucija na državnom nivou, Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Govoreći o značaju ovog projekta, koji je prvi realiziran u reformskoj oblasti e-uprava, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac   naglasila je da je za uspješnu reformu ključni preduslov usklađena saradnja svih institucija javne uprave, automatizacija razmjene informacija i integracija procesa između tijela javne uprave s ciljem izgradnje korisnički usmjerenog sistema usluga za sve korisnike, a zašto je nužna interoperabilnost.

„Interoperabilnst podrazumijeva sposobnost da se elektronski dokumenti i informacije razmijene, a podaci iz njih upotrijebe i pohrane na pravno prihvatljiv način“, naglasila je Borovac i dodala da je rezultat projekta 15 dokumenata pomoću kojih će biti razmjenjivani podaci.

Dokumenti su usklađeni sa Evropskim okvirom interoperabilnosti 2.0. Evropske komisije.

“Ukoliko vlade u BiH prihvate okvir interoperabilnosti te realiziraju zacrtane aktivnosti, građani BiH te poslovni subjekti u ovoj zemlji moći će, u vrijeme dok državna uprava spava, ostvarivati svoje usluge“, simbolična je poruka Slavka Vidovića, konsultanta zagrebačke firme InfDoma d.o.o. koja je implementirala projekat.

Ukoliko vlade u BiH prihvate Okvir interoperabilnosti i ukoliko se uključe sve institucije u realizaciju obaveza iz projekta biće to garant građanima BiH i poslovnoj zajednici da sva svoje prava i obaveze prema upravi mogu ostvarivati elektronskim putem, a što će značiti značajnu uštedu novca i vremena.

„Ovo je prilika i za razvoj ICT industrije u BiH“, istakao je Vidović i dodao da će sve ovo biti moguće ostvariti samo međusobnom harmonizacijom i povezivanjem javnih registara koje posjeduju institucije uprave.    

Pored seta dokumenata, izrađena je i jedinstvena odluku o usvajanju Okvira interoperabilnosti kojom je predviđeno da, Vijeće ministara BiH, odnosno vlade entiteta i Brčko distrikta usvoje Okvir interoperabilnosti kao pristup, odnosno strateško polazište za postizanje interoperabilnosti između institucija javne uprave.

Očekuje se da će Vijeće ministara BiH i vlade ostalih upravnih nivoa, donošenjem Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH te određivanjem tijela nadležnog za interoperabilnost, formiranjem koordinacije za interoperabilnost i imenovanjem predstavnika u Interresornu radnu grupu za interoperabilnost Bosne i Hercegovine nastaviti aktivnosti na izgradnji i uspostavljanju ovog sistema.