У организацији Канцеларије координатора за реформу јавне управе те координатора за реформу јавне управе из Федерације БиХ и Републике Српске, чланова Надзорног тима за реформску област е-управа и консултантске куће ИнфоДом д.о.о. Загреб у уторак, сриједу и четвртак одржане су презентације резултата пројекта “Израда и успостављање Оквира интероперабилности и стандарда за размјену података”.

Резултати и активности овог пројекта финансираног средствима Фонда за реформу јавне управе, а који представља први корак ка увезивању јавних управа у БиХ, презентирани су представницима институција на државном нивоу, Федерацији БиХ и Републици Српској.

Говорећи о значају овог пројекта, који је први реализиран у реформској области е-управа, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ Семиха Боровац нагласила је да је за успјешну реформу кључни предуслов усклађена сарадња свих институција јавне управе, аутоматизација размјене информација и интеграција процеса између тијела јавне управе с циљем изградње кориснички усмјереног система услуга за све кориснике, а зашто је нужна интероперабилност.

„Интероперабилнст подразумијева способност да се електронски документи и информације размијене, а подаци из њих употријебе и похране на правно прихватљив начин“, нагласила је Боровац и додала да је резултат пројекта 15 докумената помоћу којих ће бити размјењивани подаци.

Документи су усклађени са Европским оквиром интероперабилности 2.0. Европске комисије.

“Уколико владе у БиХ прихвате оквир интероперабилности те реализирају зацртане активности, грађани БиХ те пословни субјекти у овој земљи моћи ће, у вријеме док државна управа спава, остваривати своје услуге“, симболична је порука Славка Видовића, консултанта загребачке фирме ИнфДома д.о.о. која је имплементирала пројекат.

Уколико владе у БиХ прихвате Оквир интероперабилности и уколико се укључе све институције у реализацију обавеза из пројекта биће то гарант грађанима БиХ и пословној заједници да сва своје права и обавезе према управи могу остваривати електронским путем, а што ће значити значајну уштеду новца и времена.

„Ово је прилика и за развој ИЦТ индустрије у БиХ“, истакао је Видовић и додао да ће све ово бити могуће остварити само међусобном хармонизацијом и повезивањем јавних регистара које посједују институције управе.  

Поред сета докумената, израђена је и јединствена одлуку о усвајању Оквира интероперабилности којом је предвиђено да, Вијеће министара БиХ, односно владе ентитета и Брчко дистрикта усвоје Оквир интероперабилности као приступ, односно стратешко полазиште за постизање интероперабилности између институција јавне управе.

Очекује се да ће Савјет министара БиХ и владе осталих управних нивоа, доношењем Одлуке о усвајању Оквира интероперабилности БиХ те одређивањем тијела надлежног за интероперабилност, формирањем координације за интероперабилност и именовањем представника у Интерресорну радну групу за интероперабилност Босне и Херцеговине наставити активности на изградњи и успостављању овог система.