Magazin „Slobodna Bosna“

n/r glavnog i odgovornog urednika Senada Avdića

PREDMET: Odgovor na tvrdnje navedene u tekstu„Semiha Borovac platila 780.000 KM za prepisani projekat pravila za izradu zakona u Federaciji BiH“ objavljen u Slobodnoj Bosni, broj 857

U skladu sa čl 83 Zakona o javnom informisanju BiH i čl. 5 i 7. Kodeksa za štampu BiH, zahtijevam da objavite

ODGOVOR

U tekstu pod nazivom „Semiha Borovac platila 780.000 KM za prepisani projekat pravila za izradu zakona u Federaciji BiH“ javnost ste informisali, između ostalog, da je državna koordinatorica Semiha Borovac „platila 780.000 KM za prepisani projekat pravila za izradu zakona u Federaciji BiH“, da je “ potpuna nepoznanica za šta je potrošeno blizu 800.000 KM?!“ , da je „projekat prepisan za Federaciju“ kao i da „nije samo upitna isplata goleme sume novca za utvrđivanje jedinstvenih pravila i propisa, nego i zašto je kao nositelj tog projekta odabran Pravni institut Ekonomskog fakulteta u Sarajevu“.

Ove konstatacije novinarke S. Mijatović ne odgovaraju istini i imaju za cilj povredu moje časti i ugleda te narušavaju ugled državne institucije kojom rukovodim – Ured koordinatora za reformu javne uprave, a što nije prvi put u Vašoj novini i to ponovo u vrijeme kada smo najavili uključivanje novog donatora u Fond za reformu javne uprave.

Stoga, želim javnost informisati o sljedećem:

– Suprotno objavljenim navodima, projekat „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ je projekat za četiri upravna nivoa vlasti u BiH (BiH, Brčko distrikt BiH, Republika Srpska i Federacija BiH), a ne samo za nivo Federacije BiH. – Iako nisam radila u Uredu kada je pripreman ovaj projekat niti u vrijeme provođenja procedure javne nabavke nego nakon što je ugovor potpisan mogu reći da su projekat inicirali i premili, zajedno s Uredom, predstavnici institucija – korisnici projekta: Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Ured za zakonodavstvo i propise EU Vlade Federacije BiH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i Odsjek za zakonodavne aktivnosti Vlade Brčko distrikta BiH.

– Cilj projekta bio je unaprijediti postojeća pravila ili donijeti nova za izradu zakona, drugih propisa i općih akata te osigurati da se svi nacrti/prijedlozi normativnih akata pripremaju i razmatraju na jednoobrazan i usklađen način, što doprinosi harmonizaciji pravnog sistema u BiH i omogućava uključivanje BiH u međunarodni pravni okvir. Prije implementacije ovog projekta na državnom nivou su postojala jedinstvena pravila za izradu zakona i drugih propisa, kao i na nivou Republike Srpske ali su korisnici smatrali potrebnim ista unaprijediti i uskladiti, dok na nivou Federacije BiH i Brčko distrikta BiH takva pravila nisu postojala te ih je trebalo donijeti, a za što su projektom stvoreni uslovi. Granacija za uspješnost projekta su eksperti koje je angažirao Ekonomski fakultet i to četiri doktora pravnih nauka i dva doktora ekonomskih nauka.

– Vaša novinarka u tekstu se pita zašto za implementatora projekta „nije odabran neki od ovdašnjih pravnih fakulteta“. Nakon što je Upravni odbor Fonda za RJU odobrio projekat, Ured koordinatora je izradio tendersku dokumentaciju i raspisao međunarodni tender na koji su se pored Ekonomskog fakulteta, prijavili Zamm media d.o.o. i Djikic Consalting services. Ekonomski fakultet u Sarajevu ponudio je najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 786.041,57 KM sa uračunatim PDV-om te je po osnovu ovog navedenog kriterija utvrđenog Zakonom o javnim nabavkama BiH i izabran kao najuspješniji ponuđač. Ni jedan pravni fakultet iz Bosne i Hercegovine nije se prijavio na ovaj tender.

– Da bi bilo koji projekat kandidovan za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave mogao biti finansiran, svaki korak u njegovoj pripremi, izradi i implementaciji moraju odobriti korisnici tog projekta, Ured koordinatora za reformu javne uprave i Upravni odbor Fonda, kojeg čine predstavnik Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, predstavnici donatora i predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH. Ni jedna finansijska transakcija u vezi s projektima, a zahvaljujući strogim procedurama Fonda, ne može biti obavljena bez predhodne saglasnosti svih članova Upravnog odbora Fonda. Obzirom na ovakav način finansijskog poslovanja jasno je da koordinatorica (Semiha Borovac) ne upravlja samostalno novčanim sredstvima iz Fonda, jer donošenje svih odluka podliježe kolektivnom, a ne individualnom odlučivanju, a to znači da sve odluke moraju biti donesene konsenzusom svih članova Upravnog odbora Fonda. Projekat je trajao 22 mjeseca i za to vrijeme Ekonomski fakultet je korisnicima i Upravnom odboru Fonda podnio 6 izvještaja o realizaciji projekta, po ugovorenim fazama i aktivnostima. O svim aktivnostima koje je Ekonomski fakultet proveo Ured koordinatora je obavijestio Vladu Federacije BiH kao odgovor na zaključak Predstavničkog doma federalnog Parlamenta i to 17.01. 2013. godine. Odgovor na zastupničko pitanje o provedenim aktivnostima na ovom projektu dao je i Ekonomski fakultet u Sarajevu te nije istinita tvrdnja vaše novinarke da je „potpuna nepoznanica na šta je potrošeno blizu 800.000 KM“ .

– Ekonomskom fakultetu je za implementaciju projekta isplaćeno ukupno 674.979,88 KM. Iznos od 111.061,69 KM nije isplaćen jer nije realiziran dio specifičnih obuka koje su bile uslovljene usvajanjem nomotehničkih pravila, koja nadležni organi do momenta završetka projekta nisu usvojili.

– O zakonitom upravljanju novčanim sredstvima Fonda za reformu javne uprave svjedoče dosadašnji izvještaji o reviziji koju vrši Ured za reviziju institucija BiH. Svi dosadašnji izvještaji revizora bili su pozitivni.

– Predstavnici Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH te Vlade Brčko distrikta BiH kao članovi Nadzornog i Implementacijskog tima koji su učestvovali u implementaciji projekta ocijenili su projekat korisnim zbog doprinosa pravnoj sigurnosti u BiH.

– Podsjećam vas da je Slobodna Bosna prošle godine u mjesecu aprilu nakon završetka projekta objavila tekst dajući značaj ovom projektu i potrebi harmoniziranja pravila za izradu zakona. Upravo zato i čudi plasiranje netačnih i neprovjerenih informacija koje ste objavili u vašom listu br. 857 od 11.04.2013.

Iznošenjem netačnih informacija, nanijeli ste štetu meni ali i zaposlenicima Ureda koordinatora za reformu javne uprave, donatorima koji su uložili novac u Fond te ostalim učesnima u procesu reforme javne uprave. Vaša novina je dužna da, u skladu sa Kodeksom za štampu BiH, poštuje opšteprihvaćene principe etike i štiti profesionalni integritet novinarstva i u skladu s tim zahtijevam da objavite ovaj odgovor.

Sarajevo, 16.04.2013.

Semiha Borovac

Koordinatorica za reformu javne uprave u BiH