Магазин „Слободна Босна“

н/р главног и одговорног уредника Сенада Авдића

ПРЕДМЕТ: Одговор на тврдње наведене у тексту „Семиха Боровац платила 780.000 КМ за преписани пројекат правила за израду закона у Федерацији БиХ“ објављен у Слободној Босни, број 857

У складу са чл 83 Закона о јавном информисању БиХ и чл. 5 и 7. Кодекса за штампу БиХ, захтијевам да објавите

ОДГОВОР

У тексту под називом „Семиха Боровац платила 780.000 КМ за преписани пројекат правила за израду закона у Федерацији БиХ“ јавност сте информисали, између осталог, да је државна координаторица Семиха Боровац „платила 780.000 КМ за преписани пројекат правила за израду закона у Федерацији БиХ“, да је “ потпуна непознаница за шта је потрошено близу 800.000 КМ?!“ , да је „пројекат преписан за Федерацију“ као и да „није само упитна исплата големе суме новца за утврђивање јединствених правила и прописа, него и зашто је као носитељ тог пројекта одабран Правни институт Економског факултета у Сарајеву“.

Ове констатације новинарке С. Мијатовић не одговарају истини и имају за циљ повреду моје части и угледа те нарушавају углед државне институције којом руководим – Уред координатора за реформу јавне управе, а што није први пут у Вашој новини и то поново у вријеме када смо најавили укључивање новог донатора у Фонд за реформу јавне управе.

Стога, желим јавност информисати о сљедећем:

– Супротно објављеним наводима, пројекат „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ“ је пројекат за четири управна нивоа власти у БиХ (БиХ, Брчко дистрикт БиХ, Република Српска и Федерација БиХ), а не само за ниво Федерације БиХ.

– Иако нисам радила у Уреду када је припреман овај пројекат нити у вријеме провођења процедуре јавне набавке него након што је уговор потписан могу рећи да су пројекат иницирали и премили, заједно с Уредом, представници институција – корисници пројекта: Уред за законодавство Вијећа министара БиХ, Уред за законодавство и прописе ЕУ Владе Федерације БиХ, Републички секретаријат за законодавство Владе Републике Српске и Одсјек за законодавне активности Владе Брчко дистрикта БиХ.

– Циљ пројекта био је унаприједити постојећа правила или донијети нова за израду закона, других прописа и опћих аката те осигурати да се сви нацрти/приједлози нормативних аката припремају и разматрају на једнообразан и усклађен начин, што доприноси хармонизацији правног система у БиХ и омогућава укључивање БиХ у међународни правни оквир. Прије имплементације овог пројекта на државном нивоу су постојала јединствена правила за израду закона и других прописа, као и на нивоу Републике Српске али су корисници сматрали потребним иста унаприједити и ускладити, док на нивоу Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ таква правила нису постојала те их је требало донијети, а за што су пројектом створени услови. Гранација за успјешност пројекта су експерти које је ангажирао Економски факултет и то четири доктора правних наука и два доктора економских наука.

– Ваша новинарка у тексту се пита зашто за имплементатора пројекта „није одабран неки од овдашњих правних факултета“. Након што је Управни одбор Фонда за РЈУ одобрио пројекат, Уред координатора је израдио тендерску документацију и расписао међународни тендер на који су се поред Економског факултета, пријавили Замм медиа д.о.о. и Дјикиц Цонсалтинг сервицес. Економски факултет у Сарајеву понудио је најнижу цијену технички задовољавајуће понуде у износу од 786.041,57 КМ са урачунатим ПДВ-ом те је по основу овог наведеног критерија утврђеног Законом о јавним набавкама БиХ и изабран као најуспјешнији понуђач. Ни један правни факултет из Босне и Херцеговине није се пријавио на овај тендер.

– Да би било који пројекат кандидован за финансирање из Фонда за реформу јавне управе могао бити финансиран, сваки корак у његовој припреми, изради и имплементацији морају одобрити корисници тог пројекта, Уред координатора за реформу јавне управе и Управни одбор Фонда, којег чине представник Вијећа министара БиХ, Владе Републике Српске, Владе Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ, представници донатора и представник Министарства финансија и трезора БиХ. Ни једна финансијска трансакција у вези с пројектима, а захваљујући строгим процедурама Фонда, не може бити обављена без предходне сагласности свих чланова Управног одбора Фонда. Обзиром на овакав начин финансијског пословања јасно је да координаторица (Семиха Боровац) не управља самостално новчаним средствима из Фонда, јер доношење свих одлука подлијеже колективном, а не индивидуалном одлучивању, а то значи да све одлуке морају бити донесене консензусом свих чланова Управног одбора Фонда. Пројекат је трајао 22 мјесеца и за то вријеме Економски факултет је корисницима и Управном одбору Фонда поднио 6 извјештаја о реализацији пројекта, по уговореним фазама и активностима. О свим активностима које је Економски факултет провео Уред координатора је обавијестио Владу Федерације БиХ као одговор на закључак Представничког дома федералног Парламента и то 17.01. 2013. године. Одговор на заступничко питање о проведеним активностима на овом пројекту дао је и Економски факултет у Сарајеву те није истинита тврдња ваше новинарке да је „потпуна непознаница на шта је потрошено близу 800.000 КМ“ .

– Економском факултету је за имплементацију пројекта исплаћено укупно 674.979,88 КМ. Износ од 111.061,69 КМ није исплаћен јер није реализиран дио специфичних обука које су биле условљене усвајањем номотехничких правила, која надлежни органи до момента завршетка пројекта нису усвојили.

– О законитом управљању новчаним средствима Фонда за реформу јавне управе свједоче досадашњи извјештаји о ревизији коју врши Уред за ревизију институција БиХ. Сви досадашњи извјештаји ревизора били су позитивни.

– Представници Вијећа министара БиХ, Владе Републике Српске, Владе Федерације БиХ те Владе Брчко дистрикта БиХ као чланови Надзорног и Имплементацијског тима који су учествовали у имплементацији пројекта оцијенили су пројекат корисним због доприноса правној сигурности у БиХ.

– Подсјећам вас да је Слободна Босна прошле године у мјесецу априлу након завршетка пројекта објавила текст дајући значај овом пројекту и потреби хармонизирања правила за израду закона. Управо зато и чуди пласирање нетачних и непровјерених информација које сте објавили у вашом листу бр. 857 од 11.04.2013.

Изношењем нетачних информација, нанијели сте штету мени али и запосленицима Уреда координатора за реформу јавне управе, донаторима који су уложили новац у Фонд те осталим учеснима у процесу реформе јавне управе. Ваша новина је дужна да, у складу са Кодексом за штампу БиХ, поштује општеприхваћене принципе етике и штити професионални интегритет новинарства и у складу с тим захтијевам да објавите овај одговор.

Сарајево, 16.04.2013.

Семиха Боровац

Координаторица за реформу јавне управе у БиХ