Sjednica upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 07.03.2013. godine s početkom u 12 sati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 31. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 20.12.2012. godine;

2.    Izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1. januar – 31. decembar 2012. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj Fonda;

3.    Finalni izvještaj o implementaciji projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj ;

4.    Finalni izvještaj o implementaciji projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj;

5.    Izvještaj o evaluaciji nabavke (Javna nabavka dodatnih usluga putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci za implementaciju projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom“) s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke;

6.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku dodatnih usluga za implementaciju projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;

7.    Informacija o neutrošenim sredstvima Fonda za reformu javne uprave;

8.    Informacija o aktivnostima na pripremi prioritetnih projekata iz 2012. godine i utvrđivanju liste prioriteta za 2013. godinu;

9.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

10.    Razno.