AVAZ – Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo do kraja prošle godine planiralo je svim pacijenatima koji su osigurani u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS podijeliti elektronske zdravstvene knjižice. Međutim, kako saznajemo, proces umrežavanja pacijenata u sistem zdravstva trenutno je malo otežan.

Prema riječima ministra zdravstva KS Eldana Lokmića, elektronske legitimacije građanima će biti dostupne vrlo brzo, jer se radi informatička i softverska obrada podataka kako bi svi pacijenti bili uvezani u sistem zdravstvene zaštite.

U knjižicama će, prema riječima Lokmića, biti uneseni podaci o statusu pacijenta i njegov zdravstveni karton, što će donijeti olakšanje kako pacijentima tako i ljekarima, pogotovo porodične medicine, gdje su trenutno prisutne svakodnevne gužve.

– Sve tehničke pripreme u vezi s izradom knjižica su završene. Ostalo je još da se izvrši umrežavanje između Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Zavoda za javno zdravstvo s ambulantama, domovima zdravlja, bolnicama, apotekama te Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu – rekao je Lokmić.

Ministar je dodao da je već više od 5.000 knjižica odštampano i spremno za podjelu pacijetima.

– Ovo će poboljšati sistem cjelokupnog zdravstva, jer će ljekari imati jasan uvid u zdravstveno stanje pacijenta i terapiju koju koristi te će samo propisivanje lijekova ići tačnije, brže i efikasnije. Kroz naručivanje kod svog izabranog doktora porodične medicine s elektronskom knjižicom bit će prevaziđene višesatne gužve u čekaonicama – potcrtao je Lokmić i dodao da će stare knjižice biti izbačene iz upotrebe.

Osim ljekara, i farmaceuti u apotekama imat će uvid u evidenciju koje lijekove i koliko ih je ljekar propisao te kada je pacijent podizao lijekove. Također, ministar Lokmić tvrdi da na taj način neće moći proći ništa što je ilegalno ili nejasno.