Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održat će 1.02.2013. godine u Sarajevu sastanak sa koordinatorima reforme javne uprave iz FBiH, RS i Brčko distrikta BiH.

Predloženi dnevni red:

1.    Dogovor o:

a)    Aktivnostima na pripremi prioritetnih projekata iz 2012. godine i utvrđivanju liste prioriteta za 2013. godinu;

b)    Neutrošenim sredstvima Fonda za reformu javne uprave;

c)    Upućivanju materijala za pripremu Akcionog plana 2 Vijeću ministara BiH/vladama (Razmjena informacija koordinatora za reformu javne uprave o načinu imenovanja članova u Radnu grupu)

2.    Razno.