Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) organizuje u utorak, 11. decembra u Sarajevu, u Hotelu Evropa, sastanak Upravnog odbora na ministarskom nivou. Početak sastanaka predviđen je za 10 sati.

Učesnici sastanka biće ministar pravde Bosne i Hercegovine, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Albanije, ministar uprave Hrvatske, ministar za informatičko društvo i upravu Makedonije, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore i ministar pravde i državne uprave Srbije. Sastanku će prisustvovati i Gerhard Schumann-Hitzler, direktor IPA strategije i Direkcije za regionalnu saradnju pri Evropskoj komisiji.

Cilj sastanka je mjerenje rezultata dosadašnje reforme javne uprave i evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, a sastanak ministara u čijoj su nadležnosti državna administracija i javna uprava uspostavlja platformu po kojoj će se ministri iz regije sastajati na godišnjem nivou. Reforma javne uprave je, uz EU integracije, najvažniji proces za administraciju a ova dva procesa smatraju se prioritetima vlada država Zapadnog Balkana.   

Ovom prilikom ReSPA će ministrima predstaviti do sada postignute rezultate, te dati preporuke i smjernice za buduće djelovanje. Obzirom na zajednički cilj na putu evropskih integracija, sastanak će biti prilika za razmjenu iskustava i unapređenje saradnje između zemalja Zapadnog Balkana.

Ovogodišnji predsjedatelj ReSPA-e je Bosna i Hercegovina a po završetku sastanka u Sarajevu ministar pravde BIH, gdin Bariša Čolak predaće dužnost ministru uprave Hrvatske gdinu Arsenu Bauku, čime će Hrvatska preuzeti predsjedavanje ReSPA-om u 2013. godini.