Sastanak Implementacionog tima projekat „Informacioni sistem upravljanja budžetom“- BMIS bit će održan u četvrtak 06.12.2012. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 13 sati.

 

Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Implementacionog tima održanog 18.10.2012. godine;

2.    Razmatranje proširenja projekta BMIS;

3.    Održavanje BMIS sistema;

4.    Usaglašavanje termina za obuku;

5.    Organizacija studijskog putovanja u okviru projekta BMIS;

6.    Organizacija završne konferencije za projekat BMIS;

7.    Razno.