Trideseta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH bit će održana u srijedu, 03.10.2012. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH (Sala 59), Bulevar mira 1, Brčko.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 04.07.2012. godine;

2.    Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 25.07.2012. godine;

3.    Finalni izvještaj za projekt „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj;

4.    Finalni izvještaj za projekt „Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj;

5.    Informacija o prijedlogu za odobrenje dodatnih sredstava za projekt „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ s prijedlogom Odluke o odobrenju dodatnih sredstava za projekt „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ (u skladu sa zaključkom s 26. sjednice UO Fonda za RJU (tačka 5);

6.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

7.    Razno.